24/7 Contact: +31 38 4445200                      E-mail:  office@el-tec.nl

Nieuw Autonomous Guard Vessel concept design zal offshore wind transformeren
Een nieuw concept design van een ‘Autonomous Guard Vessel’ is vandaag onthult en zal de offshore wind industrie transformeren. Het futuristische schip is gecreëerd door een consortium van maritieme bedrijven die de offshore-industrie willen ondersteunen door beschikbare technologie toe te passen.

Het moderne ontwerp is lichter en kleiner dan huidige ‘guard vessels’ die worden ingezet om offshore werkzaamheden te beschermen. Het schip beschikt over duurzame kenmerken en benut de kansen van autonoom varen optimaal. Daarnaast zal de Autonomous Guard Vessel (AGV) efficiënter zijn en lagere operationele kosten hebben doordat er geen bemanning nodig is aan boord.

Het moderne concept om conventionele guard vessels te vervangen kwam tot leven in een projectgroep gefaciliteerd door LISA, een community voor maritieme professionals. De projectgroep heeft geresulteerd in een consortium bestaande uit C-Job Naval Architects, SeaZip Offshore Service, Sea Machines, MARIN en eL-Tec elektrotechniek BV. De gezamenlijke kennis van de industrie heeft dit haalbare, innovatieve en duurzame alternatief gecreëerd die zowel eigenaren van windparken als exploitanten van guard vessels ten goede komt.

De Autonomous Guard Vessel is specifiek ontworpen voor het bewaken van offshore constructies gedurende de hele levenscyclus, van windmolenparken tot offshore transformatorstation en kabelroutes. Met elk gebied dat moet worden beveiligd, kan de AGV continu het nabijgelegen zeeverkeer monitoren, zowel via een camera evenals via radar- en AIS-gegevens. Wanneer een schip het gebied nadert zullen maatregelen genomen worden om aanvaringen en schade aan de offshore-infrastructuur te voorkomen. Er zal met het schip gecommuniceerd worden en informatie ontvangen over hoe veilig het gebied te verlaten. Daarnaast zal het incident vastgelegd worden zodat videobeelden kunnen worden gebruikt bij een overtreding of ongeluk.

Pelle de Jong, Medeoprichter LISA, legt uit “Guard vessels hebben een essentiële functie, maar eentje die niet erg aantrekkelijk is voor de bemanning. Samen met het feit dat bestaande guard vessels grotendeels verouderd zijn en daardoor niet erg comfortabel, laat staan duurzaam, zorgt ervoor dat het moeilijk kan zijn om personeel met de juiste kwalificaties aan te trekken.

“Ons doel is om het gehele beveiligingsproces van windparken te verbeteren, te verduurzamen en minder kostbaar te maken. Door onze gezamenlijke kennis te gebruiken alsmede de beschikbare technologie, zijn we erin geslaagd om een ontwerp te maken wat dit doet en meer.”

Het gebruik van de nieuwste technologieën zorgt ervoor dat de Autonomous Guard Vessel geen bemanning nodig heeft. De AGV kan aanzienlijk kleiner zijn dan conventionele schepen doordat er geen accommodatie nodig is. Het kleinere formaat schept een aantal mogelijkheden, zoals het gebruik van batterijen dankzij verminderde aandrijvingsvereisten. Bovendien leidt het verminderde vermogen en het gebrek aan bemanning aan boord tot lagere operationele kosten.

Duurzaamheid is de sleutel tot zowel de haalbaarheid als een lange levensduurl van het ontwerp te waarborgen. Rolph Hijdra, Autonomous Research Lead bij C-Job Naval Architects, zegt: “We zijn verheugd dat we een batterij-elektrisch ontwerp hebben kunnen ontwikkelen, zodat het Autonomous Guard Vessel vrij is van schadelijke emissies. Bovendien heeft het schip zonnepanelen op het dek waardoor de navigatie en communicatie ook kunnen worden voortgezet als de batterijen leeg zijn.

“In tegenstelling tot huidige guard vessels, zal de Autonomous Guard Vessel ook bij zware zeegang op zee blijven en zal het onderwatergeluid minimaal zijn vanwege de kleinere afmetingen, verminderd voortstuwingsvermogen en het ontbreken van een dieselmotor.”

De Autonomous Guard Vessel laadt zijn batterijen op via een laadstation. Het laadstation kan onafhankelijk worden afgemeerd of ter plaatse worden aangesloten op bestaande apparatuur. Afhankelijk van de situatie kan het opladen plaatsvinden via een kabelverbinding met de on-site apparatuur zoals een offshore transformatorplatform of lokaal gegenereerd door middel van het gebruik van hernieuwbare brandstoffen.

Het consortium voorziet dat een offshore-locatie een aantal Autonomous Guard Vessels nodig heeft. Harm Mulder, Operations Manager bij SeaZip Offshore Service, zegt: “Autonomous Guard Vessels zullen continue in het gebied patrouilleren en om de beurt zichzelf opladen. Eén volledig opgeladen AGV blijft stand-by voor ondersteunende operaties als een situatie zich voordoet. Bijvoorbeeld als er een schip wordt gedetecteerd, zal een van de AGV’s met het schip communiceren, waarschuwen en uit het gebied begeleiden, terwijl de andere schepen hun normale activiteiten voortzetten. Daarnaast kan een AGV taken van een zuster-AGV overnemen indien haar batterij leeg raakt.”

Het consortium heeft ook mogelijk menselijke interventie meegenomen voor het onbemande schip. Conventionele guard vessels die offshore-constructies bewaken, van installatie tot ontmanteling, hebben weinig incidenten die tussenkomst vereisen van bemanning aan boord het schip. Voor de uitzonderlijke omstandigheden waarin dit wel nodig is zal het Autonomous Guard Vessel worden aangesloten op een shore control center dat de AGV op afstand kan besturen om ervoor te zorgen dat de juiste actie wordt ondernomen. Bovendien worden alle door de AGV verzamelde gegevens naar het shore control center gestuurd, wat een op zichzelf staande unit op een moederschip of aan de wal kan zijn.

Frank Relou, Business Development Manager bij Sea Machines, zegt: “Slimme scheepstechnologie zal als eerst grote impact hebben op de kleine werkboten, zoals dit schip. De autonome technologische ontwikkelingen voor schepen vinden plaats op internationaal niveau, maar voornamelijk in niches, zoals guard vessels en andere maritieme toepassingen, die momenteel operationeel zijn (met gecontroleerde autonomie), binnen segmenten als survey, blusvaartuigen, patrouille, aquaculture en offshore wind.”

Voor meer informatie over het Autonomous Guard Vessel, neem contact op met de consortium partners; C-Job Naval Architects, SeaZip Offshore Service, Sea Machines, MARIN, en eL-Tec elektrotechnologie BV.