Datalogging & Metingen

De datalogger van eL-Tec!

Door een toenemende vraag van onze klanten over energiebesparing, monitoring en analyse van de E-installatie, hebben wij besloten om een eigen meetkoffer samen te stellen voor datalogging.
Hiermee kunnen wij de behoefte van de klant beantwoorden.

Contact

Heeft u een vraag over Metingen & Datalogging?

Neem contact op!

Enkele vragen van onze klanten waren:

  • Meer inzicht krijgen in het verbruik en belasting van het elektriciteitsnetwerk?
  • Wat zijn nu de echte grote verbruikers in onze installatie?
  • Kan ik door slimmer inschakelen van de verbruikers (bijv. machines, verwarming) hoge piekbelasting voorkomen? (Peakshaving)
  • Is er nog elektrische capaciteit over in ons huidige netwerk over om een extra machine op te nemen in de installatie?
  • Mijn netbeheerder (bijv. Liander) geeft aan dat ik een bovenmatig blindstroomverbruik heb in mijn installatie. Welke verbruikers zijn hiervoor verantwoordelijk en wat kan ik hieraan doen?

Zomaar enkele vragen welke door het inzetten van deze meetkoffer/datalogger beantwoord kunnen worden.

Wat maakt deze datalogger bijzonder?

  • Het meten van diverse parameters/variabelen zoals harmonische, interharmonische, reactief vermogen, voltage, stroom, frequentie, datum/tijd,
  • Het meten/monitoren van meerdere kanalen gelijktijdig,
  • Meer dan een week de gegevens kunnen loggen en terugkijken,
  • Stroommeting tot 1000A mogelijk,
  • Optioneel op afstand mee kunnen kijken tijdens de meting.

De bevindingen worden met u besproken en weergeven in enkele grafieken.
Uit deze metingen kan een advies worden afgegeven.

Energiemonitoring grafiek 1