24/7 Contact: +31 38 4445200                      E-mail:  office@el-tec.nl

Meer projecten

Installatie Cos phi-batterij

Bij Bosgoed B.V. Diervoerders in Wilp mocht eL-Tec een nieuwe Cos phi-batterij installeren. De oude Cos phi-batterij functioneerde niet meer naar behoren waardoor de stroom te hoog op liep en problemen ontstonden. Door deze te vervangen voor een volautomatische Cos phi-batterij leverde nog een extra voordeel op. Als bedrijf betaal je energiekosten over het afgenomen blindvermogen. Dit blindvermogen wordt zichtbaar gemaakt in de vorm van kVArh. Het blindvermogen wordt bepaald door de Cos phi van de elektrische installatie en de bedrijfstijd. Verbetering van de Cos phi werkt sterk efficiency-verhogend door vergroting van de belastbaarheid van de kabels, laagspanningsverdelers en transformatoren en door vermindering van de energieverliezen. Door het toepassen van een Cos phi verbetering, ook wel blindwattcompensatie genoemd, zal een besparing op onnodig opgenomen blindvermogen opleveren. Een bijkomend voordeel van een gecompenseerde installatie is dat de kVA belasting daalt waardoor, bij een gelijke netsituatie, extra machines of motoren aangesloten kunnen worden. Door het installeren van deze nieuwe volautomatische Cos phi-batterij werden gemeten stromen van 1200 Amp. teruggebracht naar maximaal 820 Ampère, waardoor het probleem werd opgelost.