24/7 Contact: +31 38 4445200                      E-mail:  office@el-tec.nl

Meer projecten

DOK, Deventer

Deventer Overslag Kombinatie B.V. “D.O.K.” is een op- en overslagbedrijf voor veevoedergrondstoffen, kunstmest en diverse andere producten.
DOK slaat al meer dan 30 jaar per schip aangevoerde veevoedergrondstoffen en kunstmest over voor een aantal in de regio gevestigde veevoederfabrikanten en handelaren in veevoeders en kunstmest. Wegens een groeiende stroom van diervoeder grondstoffen werd de huidige opslagcapaciteit met zo’n 40% uitgebreid.

Dit betekende een uitbreiding van 88 cellen naar 120 cellen. Niet alleen de opslagcapaciteit werd vergroot maar ook de loscapaciteit. Deze nam toe van 85 naar 130 ton per uur.
In nauwe samenwerking met de opdrachtgever werd een nieuwe besturing opgezet. Middels een Siemens 19” touchpanel kan men het proces besturen en volgen. Met deze nieuwe installatie is DOK op de toekomst voorbereid.