24/7 Contact: +31 38 4445200                      E-mail:  office@el-tec.nl

Waarom energiemonitoring en management?

De industrie is verantwoordelijk voor ruim 60% van het totale landelijke energieverbruik. Daarom is inzicht in het energieverbruik achter de hoofdmeter noodzakelijk. Deze gegevens bieden u de mogelijkheid om keuzes te maken; hoe kunt u kosten besparen en uitstoot verminderen.

Het toepassen van monitoring kan voor een industriële onderneming diverse voordelen bieden.

Denk hierbij aan:

- Beter beheersen van energieverbruik en –kosten.
- Energiebronnen efficiënter inzetten.
- Inzicht in het energieverbruik.
- Constateren van afwijkingen in het functioneren van installaties. Denk hierbij aan een andere samenstelling van bijvoorbeeld grondstoffen.
- Meterstanden doorgeven, rapportages op basis van week/maand of jaar.
- Ondersteuning bieden t.b.v. wettelijke eisen, zoals door Europa verplichte energieaudits

 Er zijn dus meerdere redenen om te kiezen voor energiemonitoring en management.

Motivatie om energiemonitoring toe te passen

- Terugdringen van energieverbruik/-kosten.
- Duurzaamheidsdoelstelling van het bedrijf.
- Meer informatie uit het productieproces krijgen.
- Inzicht krijgen in het effect van besparingsmaatregelen.
- Energieverbruik koppelen aan productie eenheden (tonnage, aantallen etc.).

 

Weergave energiemonitoring

Monitoringsoftware geeft grafisch, over een bepaalde periode, een analyse van de realtime meetdata weer. Ook kan eenvoudig de historie per opnemer worden ingezien. Tevens is deze software uitgerust met een alarmeringsfunctie (email) bij uitval, overschrijding of andere afwijkingen van de energiestroom. Kortom laat u informeren naar de mogelijkheden voor uw situatie en wensen.