24/7 Contact: +31 38 4445200                      E-mail:  office@el-tec.nl

Als eL-Tec Elektrotechnologie B.V. ondernemen wij op een maatschappelijk verantwoorde wijze waarbij wij duurzaam omgaan met grondstoffen. Op deze pagina willen wij u graag iets meer vertellen hoe wij dit in de praktijk brengen elke dag.


ISO9001

Als eL-Tec Elektrotechnologie B.V. zijn wij natuurlijk ook ISO9001 gecertificeerd. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit. 


 

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt en beheert de stichting (certificerings)regelingen en verleent InstallQ erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven.

Onlangs hebben wij als InstallQ erkend installateur een kwaliteitskeuring gehad door een inspecteur van InstallQ.
Tijdens deze keuring werd gekeken naar allerlei aspecten waaraan de elektrotechnische installatie moest voldoen.
De door ons aangelegde E-installatie voldeed aan de geldende normen/richtlijnen en kwaliteitseisen.

In de openbare kwaliteitsregisters CentraalRegisterTechniek.nl en EchteInstallateur.nl vindt u installatiebedrijven en adviseurs met erkenningen of certificeringen van InstallQ.


mileubarometer

Milieubarometer

Wij ondernemen op een maatschappelijk verantwoorde wijze waarbij wij duurzaam omgaan met grondstoffen, een verantwoorde winst nastreven en u als klant de best mogelijke oplossing bieden. Daarom dat wij ook gebruik maken van deze tool en onze gegevens openbaar maken. Op die manier willen wij open en eerlijk laten zien hoe wij op een verantwoorde wijze duurzaam ondernemen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Voor meer informatie: https://online.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/el-tec-elektrotechnologie-bv-2014/


CO2 prestatieladder

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Voor meer informatie: http://www.skao.nl/