24/7 Contact: +31 38 4445200                      E-mail:  office@el-tec.nl

Als eL-Tec Elektrotechnologie B.V. ondernemen wij op een maatschappelijk verantwoorde wijze waarbij wij duurzaam omgaan met grondstoffen. Op deze pagina willen wij u graag iets meer vertellen hoe wij dit in de praktijk brengen elke dag.


ISO9001

Als eL-Tec Elektrotechnologie B.V. zijn wij natuurlijk ook ISO9001 gecertificeerd. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.


econed

EcoNed

Verstandig energieverbruik. Dat is geen keuze, maar een noodzaak voor de wereld van nu en van morgen. Daarom zijn wij aangesloten bij EcoNed. Want zowel zakelijke gebruikers als particulieren worden onafhankelijker van energieleveranciers met zelfvoorzienende energiesystemen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen en -boilers, aan warmtekrachtkoppelinginstallaties (wkk), maar ook aan laadpalen voor elektrische auto’s. Daarnaast is energiemonitoring cruciaal om slimme besparingen op uw energieverbruik door te kunnen voeren.

EcoNed is het groene label van ElektroNed, een proactief samenwerkingsverband van ruim 40 excellerende elektrotechnische bedrijven, verspreid over heel Nederland. Wij helpen u graag met al uw duurzaamheidvraagstukken. Voor meer informatie: http://www.econed.nu/


elektroned

ElektroNed

ElektroNed is een proactief samenwerkingsverband van meer dan 40 excellerende elektrotechnische bedrijven.

We leren van elkaar en delen met elkaar. Dat heeft grote voordelen. Zo vormen we één aanspreekpunt voor alle elektrotechnische expertise en specialismen die nodig zijn. En werken we alleen samen met A-leveranciers om kwaliteit tegen een goede prijs te borgen. Ook op het gebied van duurzaam installeren lopen wij, met ons groene label EcoNed, voorop. ElektroNed-bedrijven staan schouder aan schouder met klanten, leveranciers en met elkaar, met als doel: méér zekerheid en continuïteit. Daarom is eL-Tec aangesloten bij ElektroNed. Voor meer informatie: http://www.elektroned.nl/


KVINL

Stichting Kwaliteit Voor INstallaties Nederland

Kwaliteit aantonen, dat is de essentie van KvINL. Om u als klant zekerheid te geven zijn wij als eL-Tec aangesloten bij KVINL. Voor onze opdrachtgevers belangrijk, want een kwaliteitslabel schept vertrouwen en geeft zekerheid dat het installatiewerk veilig en deskundig wordt uitgevoerd. Voor ons is een kwaliteitslabel essentieel om ons in de markt te onderscheiden als vakman en technisch specialist. Bovendien draagt een label bij aan het professioneel imago van ons bedrijf. Voor meer informatie: http://www.kvinl.nl/


mileubarometer

Milieubarometer

Wij ondernemen op een maatschappelijk verantwoorde wijze waarbij wij duurzaam omgaan met grondstoffen, een verantwoorde winst nastreven en u als klant de best mogelijke oplossing bieden. Daarom dat wij ook gebruik maken van deze tool en onze gegevens openbaar maken. Op die manier willen wij open en eerlijk laten zien hoe wij op een verantwoorde wijze duurzaam ondernemen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Voor meer informatie: https://online.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/el-tec-elektrotechnologie-bv-2014/


CO2 prestatieladder

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Voor meer informatie: http://www.skao.nl/