24/7 Contact: +31 38 4445200                      E-mail:  office@el-tec.nl

Veel gestelde vragen over een zonnepaneelinstallatie

Een zonnepaneel is een verzameling van in serie geschakelde zonnecellen. De zonnepaneel bestaat uit een glasplaat en een kunststof plaat. De zonnecellen kunnen uit verschillende soorten materialen bestaan. Het meest gebruikte materiaal is silicium. Silicium wordt gewonnen uit zand. Deze zonnecellen zetten zonnestralen om in elektriciteit. Dit proces heet photovoltaïsche omzetting.
Ook met een klein beetje (zon)licht kan elektriciteit worden opgewekt. Maar de opbrengst is natuurlijk het grootst als de zon flink schijnt. In Nederland krijgt het aardoppervlak dagelijks gemiddeld 2,7 kWh per m² aan zoninstraling.
Of de panelen stroom leveren, is te zien aan het lampje/display op de omvormer.
De elektriciteit die de zonnepanelen opwekken, wordt direct gebruikt in de apparaten die u aan hebt staan. Uw koelkast bijvoorbeeld, de vriezer of de lampen. Als u meer stroom nodig hebt dan uw zonnepanelen leveren, dan betrekt u de rest van het elektriciteitsnet. Verbruikt u minder, dan gaat de zonne-energie die u niet zelf verbruikt, naar dat openbare net en draait uw meter terug. Uw energiebedrijf verrekent de schone stroom met uw energierekening.
Nee. Het is niet veilig als uw zonnesysteem stroom kan leveren terwijl er geen netspanning is. Als u iets aan uw elektrische installatie wilt doen, schakelt u ook de netspanning uit. Stel dat uw zonnepanelen dan nog wel stroom zouden leveren, dan zou een gevaarlijke situatie ontstaan.
Nee. De panelen worden door middel van dakhaken zwevend boven de dakpannen geïnstalleerd. De kabel gaat door het dak, u steekt de stekker in het stopcontact en u wekt uw eigen schone stroom op.
Zonnepanelen vereisen vrijwel geen onderhoud. De panelen regenen schoon. Wel is het verstandig om af en toe te controleren of op de panelen geen hardnekkig vuil zit. Zo ja, dan kunt u dit verwijderen met water en een zachte borstel.
Jazeker. Als de panelen op de juiste manier zijn aangebracht, zijn ze bestand tegen extreme weersomstandigheden: storm, hagel, sneeuw en zware vorst.
Waarschijnlijk niet. Een zonnesysteem valt meestal onder de inboedelverzekering. Dan hoeft u geen aparte verzekering af te sluiten. Wel raden we u aan uw verzekeraar te informeren dat u dit systeem heeft geplaatst.
Nee, onderzoek heeft aangetoond dat zonnepanelen de kans op een blikseminslag niet verhogen. Met zonnepanelen is de kans op een blikseminslag even groot als elk ander gelijksoortig huis zonder zonnepanelen. Toch blijkt de elektronica wel gevoelig voor een blikseminslag, voornamelijk de omvormer. In sommige gevallen wordt de schade bij een blikseminslag gedekt door de inboedelverzekering.
Onderzoek heeft uitgewezen dat met en PV-systeem op het dak de kans op een blikseminslag niet groter is dan zonder zo’n systeem. De elektronica (de omvormer) is wel gevoelig. Overbelasting ten gevolge van blikseminslag kan veel elektrische apparaten vernielen. Dat betekent dus dat als er ergens in de buurt de bliksem inslaat, de kans bestaat dat het PV-systeem beschadigd raakt (zogenaamde inductieschade). De kans op inductieschade is minimaal, maar als die optreedt, is de schade aanzienlijk. Inductieschade valt meestal wel onder de brandverzekering en de panelen zijn dus veelal verzekerd. Raadpleeg hierover uw verzekeringsagent.
Om er zeker van te zijn dat uw meter ook terug kan leveren aan het elektriciteitsnet raden wij u aan contact op te nemen met uw netbeheerder. Kijk onder downloads voor het “aanmeldingsformulier terug leveren Liander”. Mocht u een andere netbeheerder hebben dan dient u hen te contacteren.
Na het invullen van al uw gegevens komen deze bij de eL-Tec terecht. Zij zullen u contacteren voor het maken van een afspraak voor dak-opname. Deze opname is nodig om een goed overzicht te krijgen of alle opgegeven pakketten gerealiseerd kunnen worden. Deze opname zal ongeveer 60 minuten duren. Deze opname is kostenloos. Bekeken wordt of het aangegeven pakket ook op uw dak past en de conditie en bereikbaarheid van uw dak. Voor de binnen-installatie wordt bekeken of er een loze leiding of leidingkoker aanwezig is voor het aansluiten van de omvormer op uw meterkast. Op basis van deze informatie zal er een offerte worden opgesteld.